Welsh Ladies Choir

Côr Merched Edeyrnion, Corwen, North Wales


Welcome.

Côr Merched Edeyrnion is a Welsh Ladies Choir of fifty voices and was formed in 1979. The members are drawn from villages around and from the market towns of Bala and Corwen in North Wales.

Over the years the Choir has enjoyed performing at concerts and competing at numerous festivals. At the National Eisteddfod of Wales it has been triumphant in the Ladies Choral Competition eleven times and in 1992 won the Silver Cup at the prestigious Verona Music Festival in Italy.

Very successful choral tours have been undertaken in Brittany, Germany, Ireland, Catalonia and Barbados.

Croeso.

Côr o hanner cant o leisiau yw Côr Merched Edeyrnion a sefydlwyd yn 1979. Daw'r aelodau o bentrefi cyfagos ac o ddwy brif dref yr ardal, sef Corwen a'r Bala yng Ngogledd Cymru.

Mae'r Côr wedi mwynhau cynnal cyngherddau a chystadlu mewn nifer o Wyliau Cerddorol. Yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru enillodd y Côr y Brif wobr i Gorau Merched unarddeg o weithiau ac yn 1992 enillwyd y Cwpan Arian yng Ngwyl Gerdd enwog Verona yn yr Eidal.

Bu'r Côr ar Deithiau Corawl llwyddianus iawn yn Llydaw, Yr Almaen, Iwerddon, Catalonia a Barbados.

cor-merched-edeyrnion-photo-1200

Repertoire / Caneuon.

Madrigals, Motets, Spirituals, Contemporary and Traditional songs as well as hymns and various forms of classical music.

Rehearsals.

The Welsh Ladies Choir, Côr Merched Edeyrnion meet every Monday night at Neuadd Edeyrnion in Corwen from 7.30pm until 9.30pm.

Ymarferion.

Mae’r Côr yn cyfarfod bob nos Llun yn Neuadd Edeyrnion yng Nghorwen am 7.30yh tan 9.30yh.

We always welcome new singers. Mae croeso cynnes i aelodau newydd.